Translated server (Bulgarian)

Translated client (Spanish)

Translated client (Czech)

Translated client (Bulgarian)
This commit is contained in:
Hosted Weblate 2024-05-04 15:07:36 +02:00
parent 0550cdcbc0
commit 797ff8bcee
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
4 changed files with 51 additions and 53 deletions

View File

@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-04-09 20:01+0000\n"
"Last-Translator: FOXHELL <foxhell768@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-05-04 13:07+0000\n"
"Last-Translator: \"Д. Савовъ\" <bofondido@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/bg/>\n"
"Language: bg\n"
@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 5.5-dev\n"
"X-Generator: Weblate 5.5.3\n"
#: src/controls/keypress.js:102
#, javascript-format
@ -72,7 +72,7 @@ msgid ""
"Didn't get an answer from pixelplanet. Try to refresh if this problem "
"persists."
msgstr ""
"Няма получен отговор от pixelplanet. Може би пробвайте да refresh-нете, ако "
"Няма получен отговор от pixelplanet. Може би се опитайте да опресните, ако "
"проблемът продължава."
#: src/ui/PixelTransferController.js:104
@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Само за регистрирани потребители"
#: src/ui/PixelTransferController.js:125
msgid "You have to be logged in to place on this canvas"
msgstr "Трябва да сте логнати, за да можете да слагате на това платно"
msgstr "Трябва да сте вписани, за да можете да слагате на това платно"
#: src/ui/PixelTransferController.js:128 src/ui/PixelTransferController.js:144
#: src/ui/PixelTransferController.js:148
@ -124,8 +124,8 @@ msgstr "Не е разрешено"
#: src/ui/PixelTransferController.js:130
msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr ""
"Нямате достъп до това платно все още, защото вашите пиксели са прекалено "
"малко"
"Нямате достъп до това платно все още, защото вашият брой пиксели са "
"прекалено малко"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
msgid "Pixel protected"
@ -151,7 +151,7 @@ msgstr "Вие сте странен"
msgid ""
"Server got confused by your pixels. Are you playing on multiple devices?"
msgstr ""
"Сървърът е объркан от Вашите пиксели. Да не играете от множествени "
"Сървърът е объркан от Вашите пиксели. Да не играете от многобройни "
"устройства?"
#: src/ui/PixelTransferController.js:157
@ -209,11 +209,11 @@ msgstr "Грешка :("
#: src/ui/templateLoader.js:231
msgid "Can not export more than 20 or no template!"
msgstr "Не можете да експортирате повече от 20 или нито един шаблон!"
msgstr "Не можете да износите повече от 20 или нито един шаблон!"
#: src/ui/templateLoader.js:257
msgid "Can not import more than 20 or no template!"
msgstr "Не можете да импортирате повече от 20 или нито един шаблон!"
msgstr "Не можете да внесете повече от 20 или нито един шаблон!"
#: src/components/BanInfo.jsx:136 src/store/actions/index.js:7
msgid "OK"
@ -235,7 +235,7 @@ msgstr "Грешка при свързване ${ code } :("
#: src/store/actions/fetch.js:103 src/store/actions/fetch.js:129
msgid "Could not connect to server, please try again later :("
msgstr "Не може да се свърже със сървъра, моля, опитайте отново по-късно :("
msgstr "Не може да се свърже със сървъра, моля опитайте отново по-късно :("
#: src/store/actions/fetch.js:151 src/store/actions/fetch.js:170
#: src/store/actions/fetch.js:189 src/store/actions/fetch.js:208
@ -245,7 +245,7 @@ msgstr "Неизвестна грешка"
#: src/store/actions/fetch.js:237
msgid "Server answered with gibberish :("
msgstr "Сървърът отговори с безсмислици :("
msgstr "Сървърът отговори на патагонски :("
#: src/store/middleware/notifications.js:33
msgid "Your next pixels are ready"
@ -257,7 +257,7 @@ msgstr "Вече можете да поставяте повече на pixelpla
#: src/store/middleware/notifications.js:54
msgid "mentioned you"
msgstr "ви споменаха"
msgstr "Ви споменаха"
#: src/store/middleware/notifications.js:58
msgid "You have new messages in chat"
@ -295,19 +295,19 @@ msgstr "Избиране на платно"
#: src/components/buttons/ChatButton.jsx:88
msgid "Close Chat"
msgstr "Затвори чат"
msgstr "Затваряне на чата"
#: src/components/buttons/ChatButton.jsx:88
msgid "Open Chat"
msgstr "Отвори чат"
msgstr "Отваряне на чата"
#: src/components/buttons/ExpandMenuButton.jsx:22
msgid "Close Menu"
msgstr "Затвори меню"
msgstr "Затваряне на менюто"
#: src/components/buttons/ExpandMenuButton.jsx:22
msgid "Open Menu"
msgstr "Отвори меню"
msgstr "Отваряне на менюто"
#: src/components/HistorySelect.jsx:146
msgid "Loading"
@ -322,7 +322,7 @@ msgstr "Изберете дата отгоре"
#: src/components/Window.jsx:260
#: src/components/contextmenus/ChannelContextMenu.jsx:59
msgid "Close"
msgstr "Затвори"
msgstr "Затваряне"
#: src/components/Window.jsx:173
msgid "PopUp"
@ -372,15 +372,15 @@ msgstr "Изглед на глобус"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:41
msgid "Enable Pencil"
msgstr "Включи молив"
msgstr "Включване на молив"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:46
msgid "Disable Pencil"
msgstr "Деактивиране на молива"
msgstr "Изключване на молив"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:50
msgid "Disable History Pencil"
msgstr "Изключи историческият молив"
msgstr "Изключване на историческият молив"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:54
msgid "Disable Overlay Pencil"
@ -408,7 +408,7 @@ msgstr "Чат"
#: src/components/windows/index.js:20
msgid "Canvas Archive"
msgstr "Платнен архив"
msgstr "Архив на платната"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:47
msgid "You took too long, try again."
@ -420,7 +420,7 @@ msgstr "Не успяхте да направите captcha"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:53
msgid "No or invalid captcha text"
msgstr "Няма или е невалиден captcha текстa"
msgstr "Няма или е невалиден captcha текстът"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:56
msgid "No captcha id given"
@ -485,7 +485,7 @@ msgstr "Ънбаннат"
#: src/components/BanInfo.jsx:113
msgid "Now that you have seen this message, you are no longer banned."
msgstr "Сега като видяхте това съобщение, вече не сте баннат."
msgstr "Сега, като видяхте това съобщение, вече не сте баннат."
#: src/components/BanInfo.jsx:127
msgid "Why?"
@ -504,7 +504,7 @@ msgid ""
"pixels than placing on a unset pixel. i.e. 4s/7s means 4s on fresh pixels "
"and 7s on already set pixels."
msgstr ""
"Нашето главно платно е световна карта, където можете да слагате навсякъде, "
"Нашето главно платно е огромна световна карта, можете да слагате навсякъде "
"където пожелаете. Но ще трябва да изчакате определн Cooldown между "
"пикселите. Може също да проверите cooldown-а и изискванията в менюто за "
"избор на платно (бутона с глобус отгоре). Някои платна имат различен "
@ -517,8 +517,8 @@ msgid ""
"Higher zoomlevels take some time to update, the 3D globe gets updated at "
"least once per day."
msgstr ""
"По-високите нива на увеличение отнемат повече да се актуализират, 3D глобуса "
"се актуализира поне веднъж на ден."
"По-високите нива на увеличение отнемат повече време да се актуализират, 3D "
"глобуса се актуализира поне веднъж на ден."
#: src/components/windows/Help.jsx:68
msgid "Have fun!"
@ -541,12 +541,12 @@ msgid ""
"The bare map data that we use, together with converted OpenStreetMap tiles "
"for orientation, can be downloaded from mega.nz here: "
msgstr ""
"Голата карта, която използваме, заедно с преобразувания OpenStreetMap "
"решетки за ориентация, могат да бъдат изтеглени от mega.nz: "
"Голата карта, която използваме, заедно с преобразувания OpenStreetMap плочки "
"за ориентация, могат да бъдат изтеглени от mega.nz: "
#: src/components/windows/Help.jsx:74
msgid "Banned? Detected as Proxy?"
msgstr "Баннати? Открити като прокси?"
msgstr "Баннати? Открити сте като прокси?"
#: src/components/windows/Help.jsx:76
#, javascript-format
@ -785,11 +785,11 @@ msgstr "Покажи решетката в бялото, вместо черно
#: src/components/windows/Settings.jsx:149
msgid "Custom Cursor"
msgstr ""
msgstr "Персонализиран Курсор"
#: src/components/windows/Settings.jsx:153
msgid "Use our custom cursor"
msgstr ""
msgstr "Използвайте нашия персонализиран курсор"
#: src/components/windows/Settings.jsx:157
msgid "Historical View"
@ -1206,24 +1206,20 @@ msgid "Charts"
msgstr "Диаграми"
#: src/components/Rankings.jsx:191
#, fuzzy
msgid "Total Pixels per Player"
msgstr "Общо пиксели сложени днес"
msgstr "Общо пиксели сложени днес на Човек"
#: src/components/Rankings.jsx:192
#, fuzzy
msgid "Daily Pixels per Player"
msgstr "Общо пиксели сложени днес"
msgstr "Дневни пиксели сложени днес на Човек"
#: src/components/Rankings.jsx:193
#, fuzzy
msgid "Top 10 Players from Yesterday"
msgstr "Топ 10 играчи [pxls / day]"
msgstr "Топ 10 играчи от вчера"
#: src/components/Rankings.jsx:197
#, fuzzy
msgid "Daily Pixels per Country"
msgstr "Играчи и пиксели на час"
msgstr "Дневни пиксели на Държава"
#: src/components/Rankings.jsx:215 src/components/Rankings.jsx:224
#: src/components/Rankings.jsx:233
@ -1236,7 +1232,7 @@ msgstr "Държава"
#: src/components/Rankings.jsx:241
msgid "+last hour"
msgstr ""
msgstr "+последния час"
#: src/components/Rankings.jsx:311
msgid "Ranking updates every 5 min. Daily rankings get reset at midnight UTC."
@ -1682,17 +1678,19 @@ msgstr "Общо пиксели сложени днес"
#: src/components/CooldownChanges.jsx:20
msgid "Current Cooldown Changes per Country"
msgstr ""
msgstr "Текущи промени на Cool-down на Държава"
#: src/components/CooldownChanges.jsx:25
msgid "Factor"
msgstr ""
msgstr "Фактор"
#: src/components/CooldownChanges.jsx:46
msgid ""
"Cooldown is usually automatically changed for a country that is dominating. "
"In example in the case of a streamer raid."
msgstr ""
"Cool-down-ът е обикновено променен за държава, която доминира. За пример "
"като стриймърски raid."
#: src/components/contextmenus/UserContextMenu.jsx:49
msgid "Ping"

View File

@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-04-28 10:07+0000\n"
"Last-Translator: asd <petr.pesek.99@seznam.cz>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-05-04 13:07+0000\n"
"Last-Translator: ok what <dhyrbfytyreal123@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/client/"
"cs/>\n"
"Language: cz\n"
@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Weblate 5.5.1\n"
"X-Generator: Weblate 5.5.3\n"
#: src/controls/keypress.js:102
#, javascript-format
@ -948,7 +948,7 @@ msgstr "Začněte se tady bavit"
#: src/components/windows/Chat.jsx:217
msgid "Chat here"
msgstr "Mluvte tady - dsc.gg/czechpixel"
msgstr "Mluvte tady - dsc.gg/czppf"
#: src/components/windows/Chat.jsx:243
msgid "You must be logged in to chat"

View File

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-04-28 10:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-05-04 13:07+0000\n"
"Last-Translator: Pollofrito <pollofrito050@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/es/>\n"
@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 5.5.1\n"
"X-Generator: Weblate 5.5.3\n"
#: src/controls/keypress.js:102
#, javascript-format
@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Por favor demuestra que eres humano"
#: src/ui/PixelTransferController.js:145
msgid "You are using a Proxy."
msgstr "Estas usando un Proxy."
msgstr "Estas usando Proxy."
#: src/ui/PixelTransferController.js:149
msgid "Just the Top10 of yesterday can place here"

View File

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-04-09 20:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-05-04 13:07+0000\n"
"Last-Translator: \"Д. Савовъ\" <bofondido@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"server/bg/>\n"
@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 5.5-dev\n"
"X-Generator: Weblate 5.5.3\n"
#: src/core/ChatProvider.js:434
msgid "You can not send chat messages while using a proxy"
@ -245,7 +245,7 @@ msgstr "Потребителското име вече се използва."
#: src/routes/api/auth/register.js:59
msgid "You took too long, try again."
msgstr "Отне Ви прекалено много време, опитайте отново."
msgstr "Отне Ви твърде много време, опитайте отново."
#: src/routes/api/auth/register.js:62
msgid "You failed your captcha"