Translated server (Estonian)

Translated client (Estonian)

Translated server (Turkish)

Translated server (Czech)

Translated server (Bulgarian)

Translated client (Georgian)

Translated client (Turkish)

Translated client (Czech)

Translated client (Bulgarian)

Translated server (Kurdish (Northern))

Translated client (Kurdish (Northern))

Translated client (Finnish)

Translated server (Turkish)

Translated server (Armenian)

Translated client (Turkish)

Translated client (Russian)

Translated client (Romanian)

Translated client (Hungarian)

Translated client (Croatian)

Translated client (Czech)

Translated client (Kurdish (Northern))

Translated client (Kurdish (Northern))

Update translations
This commit is contained in:
Hosted Weblate 2024-03-11 21:59:10 +01:00
parent ba36dcb035
commit a78ca3ce52
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C
19 changed files with 364 additions and 383 deletions

View File

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-10 20:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 20:59+0000\n"
"Last-Translator: \"Д. Савовъ\" <bofondido@gmail.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/bg/>\n"
@ -44,9 +44,8 @@ msgstr "Включен звук"
#: src/components/CoordinatesBox.jsx:39 src/components/GetIID.jsx:51
#: src/controls/keypress.js:211
#, fuzzy
msgid "Copied"
msgstr "Копирано!"
msgstr "Копирано"
#: src/controls/keypress.js:217
msgid "Overlay ON"
@ -69,13 +68,12 @@ msgid "Timeout"
msgstr "Таймаут"
#: src/ui/PixelTransferController.js:72 src/ui/PixelTransferController.js:167
#, fuzzy
msgid ""
"Didn't get an answer from pixelplanet. Try to refresh if this problem "
"persists."
msgstr ""
"Няма получен отговор от pixelplanet. Може би пробвайте да refresh-нете, ако "
"проблемът продължава?"
"проблемът продължава."
#: src/ui/PixelTransferController.js:104
msgid "Invalid Canvas"
@ -124,14 +122,14 @@ msgid "Not allowed"
msgstr "Не е разрешено"
#: src/ui/PixelTransferController.js:130
#, fuzzy
msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr "Нямате право до това платно все още. Трябва да сложете повече пиксели"
msgstr ""
"Нямате достъп до това платно все още, защото вашите пиксели са прекалено "
"малко"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
#, fuzzy
msgid "Pixel protected"
msgstr "Пиксел защитено!"
msgstr "Пиксел защитено"
#: src/ui/PixelTransferController.js:140
msgid "Please prove that you are human"
@ -165,7 +163,6 @@ msgid "Range Banned"
msgstr "Верижно баннат"
#: src/ui/PixelTransferController.js:162
#, fuzzy
msgid "Your Internet Provider is banned from this game"
msgstr "Вашият интернет доставчик е забранен да играе тази игра"
@ -370,9 +367,8 @@ msgid "Enable Pencil"
msgstr "Включи молив"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:69
#, fuzzy
msgid "Disable Pencil"
msgstr "Деактивирайте звуците на играта"
msgstr "Деактивиране на молива"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:73
msgid "Disable History Pencil"
@ -380,7 +376,7 @@ msgstr "Изключи историческият молив"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:77
msgid "Disable Overlay Pencil"
msgstr ""
msgstr "Изключване на Овърлей молива"
#: src/components/windows/index.js:16
msgid "Registration"
@ -641,7 +637,7 @@ msgstr ""
"задръжте, за да изберете текущ надвиснал цвят"
#: src/components/windows/Help.jsx:100
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Press ${ bindQ } and ${ bindE } to fly up and down"
msgstr "Натиснете ${ bindQ } и ${ bindE }, за да летите нагоре и надолу"
@ -673,7 +669,6 @@ msgstr ""
"премахне пиксел"
#: src/components/windows/Help.jsx:110
#, fuzzy
msgid ""
"We thank the following artists, who made their palettes available to the "
"public on"
@ -692,9 +687,9 @@ msgid "Credit for the Palette of the Top10 canvas goes to ${ vinikLink }."
msgstr "Заслугата за палитрата на платното Топ10 е на ${ vinikLink }."
#: src/components/windows/Help.jsx:119
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Credit for the Palette of the 2bit canvas goes to ${ donendoLink }."
msgstr "Заслугата за палитрата на платното Топ10 е на ${ donendoLink }."
msgstr "Заслугата за палитрата на платното 2bit е на ${ donendoLink }."
#: src/components/windows/Settings.jsx:91
msgid "Show Grid"
@ -714,11 +709,11 @@ msgstr "Покажи кръгчета, където се поставят пик
#: src/components/windows/Settings.jsx:107
msgid "Always show Movement Controls"
msgstr ""
msgstr "Винаги покзвай контроли за Движение"
#: src/components/windows/Settings.jsx:112
msgid "Always show movement control buttons"
msgstr ""
msgstr "Винаги показвай бутони за контрол на Движение"
#: src/components/windows/Settings.jsx:115
msgid "Disable Game Sounds"
@ -866,16 +861,16 @@ msgid "Submit"
msgstr "Изпращане"
#: src/components/windows/CanvasSelect.jsx:29
#, fuzzy
msgid ""
"Select the canvas you want to use.\n"
"Every canvas is unique and has different palettes, cooldown and "
"requirements.\n"
"Archived canvases can be accessed here:"
msgstr ""
"Изберете платното, което искате да използвате. Всяко платно е единствено по "
"рода си и има различни палитри, cooldown-ове и изисквания. Архивът на "
"затворените платна, може да бъде достъпен тук:"
"Изберете платното, което искате да използвате.\n"
"Всяко платно е единствено по рода си и има различни палитри, cooldown-ове и "
"изисквания.\n"
"Архивът на затворените платна, може да бъде достъпен тук:"
#: src/components/windows/CanvasSelect.jsx:37
msgid "Archive"
@ -883,30 +878,28 @@ msgstr "Архив"
#: src/components/windows/CanvasSelect.jsx:70
msgid "Retired Canvases (history only)"
msgstr ""
msgstr "Пенсионирани платна (исторически изглед само)"
#: src/components/windows/Archive.jsx:9
#, fuzzy
msgid ""
"While we tend to not delete canvases, some canvases are started for fun or "
"as a request by users who like a currently popular meme. Those canvases can "
"become dull and inactive after a while, at which point there is no reason to "
"keep them and we may decide to remove them."
msgstr ""
"Въпреки че сме склонни да не изтриваме платна, някои платна се стартират за "
"Въпреки, че сме склонни да не изтриваме платна, някои платна се стартират за "
"забавление или като заявка от потребители, които в момента харесват "
"определено меме. Тези платна могат да станат скучни след известно време и "
"след седмици без значителна промяна и ако наистина не си струва да бъдат "
"поддържани, ние решаваме да ги премахнем."
#: src/components/windows/Archive.jsx:10
#, fuzzy
msgid ""
"Here we collect removed canvases to archive them properly. Which is "
"currently only one."
msgstr ""
"Тук събираме тези платна, за да ги архивираме по подходящ начин (който в "
"момента е само един)."
"Тук събираме премахнати платна, за да ги архивираме по подходящ начин (който "
"в момента е само един)."
#: src/components/windows/Archive.jsx:12
msgid "Political Compass Canvas"
@ -992,7 +985,7 @@ msgstr "Въведете знаци"
#: src/utils/validation.js:17
msgid "Email can't be empty."
msgstr "Имейлът не може да е празен."
msgstr "Имейлът не може да бъде празен."
#: src/utils/validation.js:18
msgid "Email should be at least 5 characters long."
@ -1024,7 +1017,7 @@ msgstr "Името трябва да е по-кратко от 26 знака"
#: src/utils/validation.js:38
msgid "Name contains invalid character like @, /, \\ or #"
msgstr "Името съдържа невалидни знаци, като @, /, \\\\ или #"
msgstr "Името съдържа невалидни знаци, като @, /, \\ или #"
#: src/utils/validation.js:53
msgid "No password given."
@ -1053,9 +1046,8 @@ msgid "Save"
msgstr "Запази"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:57
#, fuzzy
msgid "Templates"
msgstr "Изтегли шаблон"
msgstr "Шаблони"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:61
msgid ""
@ -1064,56 +1056,61 @@ msgid ""
"that! Templates can show as overlay and you can draw over them. One pixel on "
"the template, should be one pixel on the canvas."
msgstr ""
"Изморени от спамене на един и същи цвят? Искате да правите рисунки вместо "
"това, но трябва да броите пиксели от някое друго изображение? Шаблоните "
"могат да Ви помогнат с това! Шаблоните може да се показват като овърлей и да "
"се рисува върху тях. Един пиксел на темплейт, трябва да бъде един пиксел на "
"платното."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:65
msgid "Enable Overlay"
msgstr ""
msgstr "Включване на овърлей"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:70
msgid "Show templates as overlays ingame."
msgstr ""
msgstr "Покажи шаблоните като овърлейове в в играта."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:73
msgid "Small Pixels When Zoomed"
msgstr ""
msgstr "Показване на малки пиксели, когато оголемено"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:78
msgid "Show overlay as small individual pixels on high zoomlevels."
msgstr ""
"Показване на овърлей като индивидуални пиксели при високи нива на "
"оголемяване."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:85
msgid "Overlay Opacity"
msgstr ""
msgstr "Овърлей прозрачност"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:99
msgid "Opacity of Overlay in percent."
msgstr ""
msgstr "Прозрачност на овърлей в проценти."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:105
msgid "Right-Shift Auto-Color"
msgstr ""
msgstr "Десен shift автоматично оцветяване"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:110
msgid "Place pixels from overlay on right-shift, instead of history."
msgstr ""
msgstr "Слагане на пиксели от овърлей с десен shift, вместо от историята."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:149
#, fuzzy
msgid "Cancel adding Template"
msgstr "Изтегли шаблон"
msgstr "Отказване на добавяне на шаблон"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:156
#, fuzzy
msgid "Add Template"
msgstr "Изтегли шаблон"
msgstr "Добавяне на шаблон"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:173
msgid "Export enabled templates"
msgstr ""
msgstr "Експортиране на включени темплейтове"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:182
msgid "Import templates"
msgstr ""
msgstr "Вмъкване на темплейтове"
#: src/components/LogInArea.jsx:19
msgid "Login to access more features and stats."
@ -1137,7 +1134,7 @@ msgstr "или се регистрирайте тук:"
#: src/components/LogInArea.jsx:75
msgid "Register"
msgstr "Регистрация"
msgstr "Регистриране"
#: src/components/UserAreaContent.jsx:62
msgid "Today Placed Pixels"
@ -1251,7 +1248,7 @@ msgstr "Запази съотношението"
#: src/components/Converter.jsx:522
msgid "Anti Aliasing"
msgstr "Anti Aliasing"
msgstr "Anti-Aliasing"
#: src/components/Converter.jsx:536
msgid "Reset"
@ -1302,7 +1299,7 @@ msgstr "Онлайн потребители"
#: src/components/CanvasItem.jsx:34
msgid "Cooldown"
msgstr "Cooldown"
msgstr "Cool-down"
#: src/components/CanvasItem.jsx:40
msgid "Stacking till"
@ -1348,31 +1345,28 @@ msgid "Canvas"
msgstr "Платно"
#: src/components/TemplateItem.jsx:57 src/components/TemplateItemEdit.jsx:141
#, fuzzy
msgid "Coordinates"
msgstr "Невалидни координати"
msgstr "Координати"
#: src/components/TemplateItem.jsx:71
msgid "Edit"
msgstr ""
msgstr "Редактиране"
#: src/components/TemplateItem.jsx:81
msgid "Go to"
msgstr ""
msgstr "Отиване в"
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:97
#, fuzzy
msgid "Select File"
msgstr "Избиране на език"
msgstr "Избиране на файл"
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:120
msgid "Template Name"
msgstr ""
msgstr "Име на темплейт"
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:174
#, fuzzy
msgid "Delete"
msgstr "Изтриване на акаунт"
msgstr "Изтриване"
#: src/components/LogInForm.jsx:77
msgid "Name or Email"
@ -1403,7 +1397,6 @@ msgid "Passwords do not match."
msgstr "Паролите Ви не съвпадат."
#: src/components/ChangePassword.jsx:44
#, fuzzy
msgid "Password successfully changed."
msgstr "Паролата е сменена успешно."
@ -1502,6 +1495,8 @@ msgid ""
"Turn every pixel in area to 0 (YOU REALLY SHOULDN'T DO THAT ON ANY AREA THAT "
"ISN'T ALREADY MOSTLY 0)"
msgstr ""
"Променяне на всеки пиксел в зоната на 0 (НАИСТИНА НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИТЕ ТОВА "
"НА НИКОЯ ЗОНА, КОЯТО ВЕЧЕ НЕ Е ПОЧТИ НА 0)"
#: src/components/ModCanvastools.jsx:207
msgid "Status: Not running"
@ -1520,16 +1515,14 @@ msgid "File"
msgstr "Файл"
#: src/components/ModCanvastools.jsx:273
#, fuzzy
msgid "Coordinates:"
msgstr "Невалидни координати"
msgstr "Координати:"
#: src/components/ModCanvastools.jsx:317
msgid "Pixel Protection"
msgstr "Пиксел защита"
#: src/components/ModCanvastools.jsx:321
#, fuzzy
msgid ""
"Set protection of areas (if you need finer grained control, use protect with "
"image upload and alpha layers)"
@ -1682,73 +1675,72 @@ msgstr "Заглуши"
#: src/components/windows/Help.jsx:19 src/components/windows/Settings.jsx:92
msgctxt "keybinds"
msgid "G"
msgstr ""
msgstr "G"
#: src/components/windows/Help.jsx:20 src/components/windows/Settings.jsx:100
msgctxt "keybinds"
msgid "X"
msgstr ""
msgstr "X"
#: src/components/windows/Help.jsx:21 src/components/windows/Settings.jsx:171
msgctxt "keybinds"
msgid "H"
msgstr ""
msgstr "H"
#: src/components/windows/Help.jsx:22
msgctxt "keybinds"
msgid "R"
msgstr ""
msgstr "R"
#: src/components/windows/Help.jsx:23
msgctxt "keybinds"
msgid "Q"
msgstr ""
msgstr "Q"
#: src/components/windows/Help.jsx:24
msgctxt "keybinds"
msgid "E"
msgstr ""
msgstr "E"
#: src/components/windows/Help.jsx:25
msgctxt "keybinds"
msgid "W"
msgstr ""
msgstr "W"
#: src/components/windows/Help.jsx:26
msgctxt "keybinds"
msgid "A"
msgstr ""
msgstr "A"
#: src/components/windows/Help.jsx:27
msgctxt "keybinds"
msgid "S"
msgstr ""
msgstr "S"
#: src/components/windows/Help.jsx:28
msgctxt "keybinds"
msgid "D"
msgstr ""
msgstr "D"
#: src/components/windows/Help.jsx:35
msgctxt "keybinds"
msgid "Shift"
msgstr ""
msgstr "Shift"
#: src/components/windows/Settings.jsx:108
#, fuzzy
msgctxt "keybinds"
msgid "N"
msgstr "Не"
msgstr "N"
#: src/components/windows/Settings.jsx:116
msgctxt "keybinds"
msgid "M"
msgstr ""
msgstr "M"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:66
msgctxt "keybinds"
msgid "T"
msgstr ""
msgstr "T"
#~ msgid "Didn't get an answer from pixelplanet. Maybe try to refresh?"
#~ msgstr "Няма отговор от pixelplanet. Може би refresh-нете?"

View File

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 17:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 20:59+0000\n"
"Last-Translator: asd <petr.pesek.99@seznam.cz>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/client/"
"cs/>\n"
@ -28,11 +28,11 @@ msgstr "Mřížka Vypnuta"
#: src/controls/keypress.js:195
msgid "Pixel Notify ON"
msgstr "Oznámení na Pixely Zapnuto"
msgstr "Zapnuto oznámení na pixely"
#: src/controls/keypress.js:196
msgid "Pixel Notify OFF"
msgstr "Oznámení na Pixely Vypnuty"
msgstr "Vypnuty oznámení na pixely"
#: src/controls/keypress.js:201
msgid "Muted Sound"
@ -40,7 +40,7 @@ msgstr "Zvuk Ztlumený"
#: src/controls/keypress.js:202
msgid "Unmuted Sound"
msgstr "Zvuk Zaplý"
msgstr "Zvuk Zapnutý"
#: src/components/CoordinatesBox.jsx:39 src/components/GetIID.jsx:51
#: src/controls/keypress.js:211
@ -65,15 +65,15 @@ msgstr "Easter Egg Vypnutý"
#: src/ui/PixelTransferController.js:70 src/ui/PixelTransferController.js:165
msgid "Timeout"
msgstr "Čas vypršel"
msgstr "Spojení se serverem zaniklo"
#: src/ui/PixelTransferController.js:72 src/ui/PixelTransferController.js:167
msgid ""
"Didn't get an answer from pixelplanet. Try to refresh if this problem "
"persists."
msgstr ""
"Nezískali jsme odpověď od pixelplanet. Zkuste obnovit stránku jestli se "
"problém bude opakovat."
"Nezískali jsme odpověď od pixelplanet. Zkuste obnovit stránku jestli bude "
"problém přetrvávat."
#: src/ui/PixelTransferController.js:104
msgid "Invalid Canvas"
@ -90,31 +90,31 @@ msgstr "Neplatné Souřadnice"
#: src/ui/PixelTransferController.js:109
msgid "x out of bounds"
msgstr "x mimo meze"
msgstr "x je mimo meze"
#: src/ui/PixelTransferController.js:113
msgid "y out of bounds"
msgstr "y mimo meze"
msgstr "y je mimo meze"
#: src/ui/PixelTransferController.js:117
msgid "z out of bounds"
msgstr "z mimo meze"
msgstr "z je mimo meze"
#: src/ui/PixelTransferController.js:120
msgid "Wrong Color"
msgstr "Špatná Barva"
msgstr "Neplatná Barva"
#: src/ui/PixelTransferController.js:121
msgid "Invalid color selected"
msgstr "Neplatná barva vybrána"
msgstr "Byla vybrána neplatná barva"
#: src/ui/PixelTransferController.js:124
msgid "Just for registered Users"
msgstr "Pouze pro registrovaný uživatele"
msgstr "Pouze pro registrované uživatele"
#: src/ui/PixelTransferController.js:125
msgid "You have to be logged in to place on this canvas"
msgstr "Musíte být přihlášení abyste mohli pokládat na tomhle plátnu"
msgstr "Musíte být přihlášeni, abyste mohli pokládat na tomto plátnu"
#: src/ui/PixelTransferController.js:128 src/ui/PixelTransferController.js:144
#: src/ui/PixelTransferController.js:148
@ -123,7 +123,7 @@ msgstr "Nepovoleno"
#: src/ui/PixelTransferController.js:130
msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr "Na toto plátno se ještě nedostaneš. Musíš položit více pixelů"
msgstr "Na toto plátno se ještě nemůžeš dostat. Musíš položit více pixelů"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
msgid "Pixel protected"
@ -131,7 +131,7 @@ msgstr "Chráněný pixel"
#: src/ui/PixelTransferController.js:140
msgid "Please prove that you are human"
msgstr "Prosím potvrďte že jste člověk"
msgstr "Potvrďte prosím, že jste člověk"
#: src/ui/PixelTransferController.js:145
msgid "You are using a Proxy."
@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "Používáš proxy."
#: src/ui/PixelTransferController.js:149
msgid "Just the Top10 of yesterday can place here"
msgstr "Pouze top 10 ze včerejška můžou tady pokládat"
msgstr "Pouze Top 10 lidi ze včerejška zde mohou pokládat"
#: src/ui/PixelTransferController.js:152
msgid "You are weird"
@ -156,15 +156,15 @@ msgstr "Zabanován"
#: src/ui/PixelTransferController.js:161
msgid "Range Banned"
msgstr "Tvůj rozsah byl zabanován"
msgstr "Rozsahově zabanován"
#: src/ui/PixelTransferController.js:162
msgid "Your Internet Provider is banned from this game"
msgstr "Váš poskytovatel internetu byl zabanován"
msgstr "Váš internetový poskytovatel byl zablokován"
#: src/ui/PixelTransferController.js:170
msgid "Weird"
msgstr "Podivný"
msgstr "Zvláštní"
#: src/ui/PixelTransferController.js:171
msgid "Couldn't set Pixel"
@ -189,11 +189,11 @@ msgstr "Chyba :("
#: src/ui/templateLoader.js:231
msgid "Can not export more than 20 or no template!"
msgstr "Nemožno exportovat více jak 20 nebo žádnej template!"
msgstr "Není možné exportovat více než 20 nebi žádný template!"
#: src/ui/templateLoader.js:257
msgid "Can not import more than 20 or no template!"
msgstr "Nemožno importovat více jak 20 nebo žádnej template!"
msgstr "Není možné importovat více jak 20 nebo žádnej template!"
#: src/components/BanInfo.jsx:136 src/store/actions/index.js:7
msgid "OK"
@ -201,7 +201,7 @@ msgstr "OK"
#: src/store/actions/fetch.js:55
msgid "You made too many requests"
msgstr "Udělali jste až moc požadavek"
msgstr "Udělali jste až moc požadavků"
#: src/store/actions/fetch.js:59
#, javascript-format
@ -215,7 +215,7 @@ msgstr "Chyba připojení ${ code } :("
#: src/store/actions/fetch.js:103 src/store/actions/fetch.js:129
msgid "Could not connect to server, please try again later :("
msgstr "Nemohlo se připojit na server, zkuste znovu později :("
msgstr "Nelze se připojit na server, zkuste znovu později :("
#: src/store/actions/fetch.js:151 src/store/actions/fetch.js:170
#: src/store/actions/fetch.js:189 src/store/actions/fetch.js:208
@ -229,11 +229,11 @@ msgstr "Server odpověděl nesmyslem :("
#: src/store/middleware/notifications.js:33
msgid "Your next pixels are ready"
msgstr "Tvoje další pixely jsou připraveny"
msgstr "Tvoje další dávka pixelů je připravena"
#: src/store/middleware/notifications.js:37
msgid "You can now place more on pixelplanet.fun :)"
msgstr "Už můžete pokládat víc na pixelplanet.fun :)"
msgstr "Už můžete pokládat více pixelů na pixelplanet.fun :)"
#: src/store/middleware/notifications.js:54
msgid "mentioned you"
@ -258,7 +258,7 @@ msgstr "Celkem online uživatelů"
#: src/components/OnlineBox.jsx:55
msgid "Pixels placed"
msgstr "Pixelů položeno"
msgstr "Položeno pixelů"
#: src/components/buttons/CanvasSwitchButton.jsx:20
#: src/components/windows/index.js:19
@ -352,11 +352,11 @@ msgstr "Otevřít Paletu"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:32
msgid "History Pencil ON"
msgstr "Historická Tužka Zapnutá"
msgstr "Historická Tužka Zapnuta"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:38
msgid "Overlay Pencil ON"
msgstr "Overlay pokládání zapnuto"
msgstr "Pokládání podle overlaye zapnuto"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:65
msgid "Enable Pencil"
@ -388,11 +388,11 @@ msgstr "Chat"
#: src/components/windows/index.js:20
msgid "Canvas Archive"
msgstr "Archiv Plochy"
msgstr "Archiv Pláten"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:47
msgid "You took too long, try again."
msgstr "Trvalo vám to až moc dlouho, zkuste znovu."
msgstr "Trvalo vám to příliš dlouho, zkuste znovu."
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:50
msgid "You failed your captcha"
@ -400,7 +400,7 @@ msgstr "Nepodařila se vám captcha"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:53
msgid "No or invalid captcha text"
msgstr "Žádnej nebo neplatný captcha text"
msgstr "Žádný nebo neplatný captcha text"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:56
msgid "No captcha id given"
@ -433,8 +433,7 @@ msgstr "Poslat"
#: src/components/BanInfo.jsx:66
msgid "You are banned. You think it is unjustified? Check out the "
msgstr ""
"Byli jste zabanovaný. Myslíte si že si to nezasloužíte? Podívejte se na "
msgstr "Byli jste zabanovaný. Myslíte si že neprávem?? Podívejte se na "
#: src/components/BanInfo.jsx:76
msgid " on how to appeal."
@ -466,7 +465,7 @@ msgstr "Váš ban byl odvolán"
#: src/components/BanInfo.jsx:113
msgid "Now that you have seen this message, you are no longer banned."
msgstr "Teď jak vidíte tuhle zprávu, už nemáte ban."
msgstr "Pokud uvidíte tuto zprávu, už nemáte ban."
#: src/components/BanInfo.jsx:127
msgid "Why?"
@ -474,7 +473,7 @@ msgstr "Proč?"
#: src/components/windows/Help.jsx:65
msgid "Place color pixels on a large canvas with other players online!"
msgstr "Položte barevný pixely na velkém plátnu s ostatními online hráči!"
msgstr "Položte barevné pixely na velkém plátnu s ostatními online hráči!"
#: src/components/windows/Help.jsx:66
msgid ""
@ -485,12 +484,12 @@ msgid ""
"pixels than placing on a unset pixel. i.e. 4s/7s means 4s on fresh pixels "
"and 7s on already set pixels."
msgstr ""
"Naše hlavní Plátno je velká mapa země, můžete pokládat kde chcete, ale "
"budete muset počkat konkrétní cooldown mezi pixelama. Můžete se podívat na "
"cooldown a požadavky na nabídce výběru pláten (tlačítko zeměkoule nahoře). "
"Nějaký plátna mají jinačí cooldown pro nahrazení uživatelem položených "
"pixelů než umístění na nepoložených pixel. Což znamená že 4s/7s znamená 4s "
"na čerstvých pixelech a 7s na pixely kde už někdo něco položil."
"Naším hlavním plátnem je obrovská mapa světa, kterou můžete umístit, kamkoli "
"chcete, ale mezi jednotlivými pixely musíte počkat určitou dobu cooldownu. "
"Cooldown a požadavky můžete zjistit v nabídce Výběr plátna (tlačítko globus "
"nahoře). Některá plátna mají jiný cooldown pro nahrazení uživatelem "
"nastavených pixelů než pro umístění na nenastavený pixel. tj. 4s/7s znamená "
"4s na čerstvé pixely a 7s na již nastavené pixely."
#: src/components/windows/Help.jsx:67
msgid ""
@ -506,7 +505,7 @@ msgstr "Bavte se!"
#: src/components/windows/Help.jsx:70
msgid "recommended"
msgstr "doporučene"
msgstr "doporučené"
#: src/components/windows/Help.jsx:71
msgid "Source on "
@ -514,7 +513,7 @@ msgstr "Zdroj zapnutý "
#: src/components/windows/Help.jsx:72
msgid "Map Data"
msgstr "Mapové data"
msgstr "Mapová data"
#: src/components/windows/Help.jsx:73
msgid ""
@ -545,7 +544,7 @@ msgstr "Ovládaní"
#: src/components/windows/Help.jsx:81
msgid "Click a color in palette to select it"
msgstr "Klikněte na barvu v paletě aby jste si jí vybrali"
msgstr "Klikněte na barvu v paletě aby jste jí vybral"
#: src/components/windows/Help.jsx:82
#, javascript-format
@ -576,7 +575,7 @@ msgstr "Stiskněte ${ bindQ } nebo ${ bindE } pro přiblížení"
#, javascript-format
msgid "Press ${ bindW }, ${ bindA }, ${ bindS }, ${ bindD } to move"
msgstr ""
"Stiskněte ${ bindW }, ${ bindA } ${ bindS }, ${ bindD } pro pohyb na mapě"
"Stiskněte ${ bindW }, ${ bindA } ${ bindS }, ${ bindD } pro pohyb po mapě"
#: src/components/windows/Help.jsx:88 src/components/windows/Help.jsx:99
#, javascript-format
@ -584,24 +583,24 @@ msgid ""
"Press ${ bindAUp }, ${ bindALeft }, ${ bindADown }, ${ bindARight } to move"
msgstr ""
"Stiskněte ${ bindAUp }, ${ bindALeft }, ${ bindADown }, ${ bindARight } pro "
"pohyb na mapě"
"pohyb pomapě"
#: src/components/windows/Help.jsx:89
#, javascript-format
msgid "Drag ${ mouseSymbol } mouse or ${ touchSymbol } pan to move"
msgstr "Táhněte ${ mouseSymbol } myší nebo ${ touchSymbol } pro pohyb na mapě"
msgstr "Táhněte ${ mouseSymbol } myší nebo ${ touchSymbol } pro pohyb po mapě"
#: src/components/windows/Help.jsx:90
#, javascript-format
msgid "Scroll ${ mouseSymbol } mouse wheel or ${ touchSymbol } pinch to zoom"
msgstr ""
"Skrolujte ${ mouseSymbol } myšové kolečko nebo ${ touchSymbol } zatáhněte "
"pro přiblížení"
"Rolujte ${ mouseSymbol } kolečko na myši nebo ${ touchSymbol } zatáhněte pro "
"přiblížení"
#: src/components/windows/Help.jsx:91
#, javascript-format
msgid "Hold left ${ bindShift } for placing while moving mouse"
msgstr "Držte levej ${ bindShift } pro pokládaní pixelu při pohybu myši"
msgstr "Držte leveý ${ bindShift } pro pokládaní pixelu při pohybu myši"
#: src/components/windows/Help.jsx:92
#, javascript-format
@ -609,7 +608,7 @@ msgid ""
"Hold right ${ bindShift } for placing while moving mouse according to "
"historical view"
msgstr ""
"Držte pravej ${ bindShift } pro pokládaní při pohybování myši podle "
"Držte pravý ${ bindShift } pro pokládaní při pohybování myši podle "
"historického pohledu"
#: src/components/windows/Help.jsx:93 src/components/windows/Help.jsx:104
@ -626,7 +625,7 @@ msgid ""
"select current hovering color"
msgstr ""
"Klikněte ${ mouseSymbol } střední tlačítko na myši nebo ${ touchSymbol } "
"dlouhej potisk aby jste si vybrali barvu na kterej máte myš"
"dlouhý potisk abyste si vybrali barvu na kterej máte myš"
#: src/components/windows/Help.jsx:100
#, javascript-format
@ -638,7 +637,7 @@ msgstr "Stiskněte ${ bindQ } a ${ bindE } aby jste letěli nahoru a dolu"
msgid "${ mouseSymbol } Hold left mouse button and drag mouse to rotate"
msgstr ""
"${ mouseSymbol } Držte levé tlačítko myši a tahejte myš proto aby jste se "
"točili"
"otáčeli"
#: src/components/windows/Help.jsx:102
#, javascript-format
@ -653,7 +652,8 @@ msgstr ""
#, javascript-format
msgid "${ mouseSymbol } Right click and drag mouse to pan"
msgstr ""
"${ mouseSymbol } Pravým klikněte a tahejte myš aby jste sledovali kamerou"
"${ mouseSymbol } Pravým tlačítkem klikněte a tahejte myší aby jste sledovali "
"kamerou"
#: src/components/windows/Help.jsx:105
#, javascript-format
@ -888,12 +888,12 @@ msgid ""
"Here we collect removed canvases to archive them properly. Which is "
"currently only one."
msgstr ""
"Tady zbíráme plátna pro to abychom je mohli archivovat ve správným způsobu ("
"Tady sbíráme plátna pro to abychom je mohli archivovat ve správným způsobu ("
"Což je zatím jenom jeden)."
#: src/components/windows/Archive.jsx:12
msgid "Political Compass Canvas"
msgstr "Politický Kompas Plátno"
msgstr "Plátno Politického Kompasu"
#: src/components/windows/Archive.jsx:21
msgid ""

View File

@ -1,6 +1,6 @@
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 16:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 20:59+0000\n"
"Last-Translator: FOXHELL <foxhell768@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/et/>\n"
@ -11,9 +11,9 @@ msgstr ""
"X-Generator: Weblate 5.5-dev\n"
#: src/controls/keypress.js:99
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Switched to ${ canvasName }"
msgstr "Vahetatud ${ canvasName }le"
msgstr "Vahetatud lõuendile ${ canvasName }"
#: src/controls/keypress.js:184
msgid "Grid ON"
@ -65,7 +65,6 @@ msgid "Timeout"
msgstr "Sessioon Aegus"
#: src/ui/PixelTransferController.js:72 src/ui/PixelTransferController.js:167
#, fuzzy
msgid ""
"Didn't get an answer from pixelplanet. Try to refresh if this problem "
"persists."
@ -120,9 +119,10 @@ msgid "Not allowed"
msgstr "Ei ole lubatud"
#: src/ui/PixelTransferController.js:130
#, fuzzy
msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr "Sul puudub ligipääs sellele lõuendile. Sa pead rohkem piksleid panema"
msgstr ""
"Sul puudub ligipääs sellele lõuendile, sest sa oled liiga vähe piksleid "
"joonistanud"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
msgid "Pixel protected"
@ -133,7 +133,6 @@ msgid "Please prove that you are human"
msgstr "Palus tõesta, et sa ei ole robot"
#: src/ui/PixelTransferController.js:145
#, fuzzy
msgid "You are using a Proxy."
msgstr "Sa kasutad Puhverserverit."
@ -159,16 +158,14 @@ msgid "Range Banned"
msgstr "Sinu piirkonnal on Ligipääs Piiratud"
#: src/ui/PixelTransferController.js:162
#, fuzzy
msgid "Your Internet Provider is banned from this game"
msgstr "Sinu Internetipakkujal on mängule Ligipääs Piiratud"
msgstr "Sinu Internetipakkujal on mängule ligipääs piiratud"
#: src/ui/PixelTransferController.js:170
msgid "Weird"
msgstr "Imelik"
#: src/ui/PixelTransferController.js:171
#, fuzzy
msgid "Couldn't set Pixel"
msgstr "Pikslit ei joonistatud"
@ -363,7 +360,7 @@ msgstr "Ajaloo Pliiats SEES"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:38
msgid "Overlay Pencil ON"
msgstr ""
msgstr "Ülekatte Pliiats SEES"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:65
msgid "Enable Pencil"
@ -379,7 +376,7 @@ msgstr ""
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:77
msgid "Disable Overlay Pencil"
msgstr ""
msgstr "Lülita Ülekatte Pliiats välja"
#: src/components/windows/index.js:16
msgid "Registration"
@ -1014,6 +1011,10 @@ msgid ""
"that! Templates can show as overlay and you can draw over them. One pixel on "
"the template, should be one pixel on the canvas."
msgstr ""
"Oled väsinud alati üheainsa värvi spämmimisest? Tahad hoopis luua kunsti, "
"kuid pead käsitsi pildilt piksleid kopeerima? Šabloonid võivad sind sellega "
"aidata! Šabloone saab näidata ülekattes ja sa saad nende abil lihtsamini "
"joonistada. Üks piksel šabloonil, peaks olema üks piksel lõuendil."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:65
msgid "Enable Overlay"
@ -1021,7 +1022,7 @@ msgstr "Lülita Ülekate sisse"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:70
msgid "Show templates as overlays ingame."
msgstr ""
msgstr "Näita šabloone mängus ülekattena."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:73
msgid "Small Pixels When Zoomed"
@ -1029,7 +1030,7 @@ msgstr ""
#: src/components/TemplateSettings.jsx:78
msgid "Show overlay as small individual pixels on high zoomlevels."
msgstr ""
msgstr "Näita ülekatet väikeste pikslitena kõrgel suumitasemel."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:85
msgid "Overlay Opacity"
@ -1037,7 +1038,7 @@ msgstr "Ülekatte Läbipaistvus"
#: src/components/TemplateSettings.jsx:99
msgid "Opacity of Overlay in percent."
msgstr ""
msgstr "Ülekatte läbipaistvus protsendina."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:105
msgid "Right-Shift Auto-Color"
@ -1045,7 +1046,7 @@ msgstr ""
#: src/components/TemplateSettings.jsx:110
msgid "Place pixels from overlay on right-shift, instead of history."
msgstr ""
msgstr "Joonista piksleid ajaloo asemel ülekattelt parempoolse Shift'iga."
#: src/components/TemplateSettings.jsx:149
msgid "Cancel adding Template"

View File

@ -1,6 +1,6 @@
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 16:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 18:56+0000\n"
"Last-Translator: Onni <onni.ma.jaakkola@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/fi/>\n"
@ -1307,92 +1307,94 @@ msgstr ""
#: src/components/CanvasItem.jsx:42
msgid "Ranked"
msgstr ""
msgstr "Rankattu"
#: src/components/CanvasItem.jsx:44
msgid "Yes"
msgstr ""
msgstr "Kyllä"
#: src/components/CanvasItem.jsx:44
msgid "No"
msgstr ""
msgstr "Ei"
#: src/components/CanvasItem.jsx:50
msgid "Requirements"
msgstr ""
msgstr "Vaatimukset"
#: src/components/CanvasItem.jsx:53
msgid "User Account"
msgstr ""
msgstr "Käyttäjä"
#: src/components/CanvasItem.jsx:55
#, javascript-format
msgid "and ${ canvas.req } Pixels set"
msgstr ""
msgstr "ja ${ canvas.req } pikseliä asetettu"
#: src/components/CanvasItem.jsx:58
msgid "Top 10 Daily Ranking"
msgstr ""
msgstr "Top 10 Päivittäinen listaus"
#: src/components/CanvasItem.jsx:64 src/components/TemplateItem.jsx:60
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:160
msgid "Dimensions"
msgstr ""
msgstr "Ulottovuudet"
#: src/components/ModWatchtools.jsx:125 src/components/TemplateItem.jsx:54
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:122
msgid "Canvas"
msgstr ""
msgstr "Kehys"
#: src/components/TemplateItem.jsx:57 src/components/TemplateItemEdit.jsx:141
msgid "Coordinates"
msgstr ""
msgstr "Koordinaatit"
#: src/components/TemplateItem.jsx:71
msgid "Edit"
msgstr ""
msgstr "Muokkaa"
#: src/components/TemplateItem.jsx:81
msgid "Go to"
msgstr ""
msgstr "Mene"
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:97
msgid "Select File"
msgstr ""
msgstr "Valitse Tiedosto"
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:120
msgid "Template Name"
msgstr ""
msgstr "sapluunan nimi"
#: src/components/TemplateItemEdit.jsx:174
msgid "Delete"
msgstr ""
msgstr "Poista"
#: src/components/LogInForm.jsx:77
msgid "Name or Email"
msgstr ""
msgstr "Nimi tai Sähköposti"
#: src/components/LogInForm.jsx:88
msgid "LogIn"
msgstr ""
msgstr "Kirjaudu sisään"
#: src/components/UserMessages.jsx:28
msgid ""
"Please verify your mail address or your account could get deleted after a "
"few days."
msgstr ""
"Vahvista sähköpostiosoitteesi tai tilisi voidaan poistaa muutaman päivän "
"kuluttua."
#: src/components/UserMessages.jsx:49
msgid "A new verification mail is getting sent to you."
msgstr ""
msgstr "Sinulle lähetetään uusi vahvistusviesti."
#: src/components/UserMessages.jsx:53
msgid "Click here to request a new verification mail."
msgstr ""
msgstr "Napsauta tätä pyytääksesi uutta vahvistussähköpostia."
#: src/components/ChangePassword.jsx:21
msgid "Passwords do not match."
msgstr ""
msgstr "Salasanat eivät täsmää."
#: src/components/ChangePassword.jsx:44
msgid "Password successfully changed."

View File

@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-10 15:19+0000\n"
"Last-Translator: Antonio <tony50zg@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 18:56+0000\n"
"Last-Translator: HF <hf@pixelplanet.fun>\n"
"Language-Team: Croatian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/hr/>\n"
"Language: hr\n"
@ -45,9 +45,8 @@ msgstr "Upaljen zvuk"
#: src/components/CoordinatesBox.jsx:39 src/components/GetIID.jsx:51
#: src/controls/keypress.js:211
#, fuzzy
msgid "Copied"
msgstr "Kopirano!"
msgstr "Kopirano"
#: src/controls/keypress.js:217
msgid "Overlay ON"
@ -130,9 +129,8 @@ msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr "Još ne možete pristupiti ovom platnu. Morate postaviti više piksela"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
#, fuzzy
msgid "Pixel protected"
msgstr "Pixel zaštićen!"
msgstr "Pixel zaštićen"
#: src/ui/PixelTransferController.js:140
msgid "Please prove that you are human"

View File

@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-10 19:37+0000\n"
"Last-Translator: FOXHELL <foxhell768@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 18:56+0000\n"
"Last-Translator: HF <hf@pixelplanet.fun>\n"
"Language-Team: Hungarian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/hu/>\n"
"Language: hu\n"
@ -44,9 +44,8 @@ msgstr "Hang"
#: src/components/CoordinatesBox.jsx:39 src/components/GetIID.jsx:51
#: src/controls/keypress.js:211
#, fuzzy
msgid "Copied"
msgstr "Másolva!"
msgstr "Másolva"
#: src/controls/keypress.js:217
msgid "Overlay ON"
@ -129,9 +128,8 @@ msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr "Ehhez a vászonhoz még nem férsz hozzá. Több pixelt kell elhelyezned"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
#, fuzzy
msgid "Pixel protected"
msgstr "Védett pixel!"
msgstr "Védett pixel"
#: src/ui/PixelTransferController.js:140
msgid "Please prove that you are human"

View File

@ -72,7 +72,8 @@ msgstr "Ընդմիջում"
msgid ""
"Didn't get an answer from pixelplanet. Try to refresh if this problem "
"persists."
msgstr "Pixelplanet-ը չի արձագանքում։ Փորձեք թարմացնել էջը, եթե խնդիրը չվերանա:"
msgstr ""
"Pixelplanet-ը չի արձագանքում։ Փորձեք թարմացնել էջը, եթե խնդիրը չվերանա:"
#: src/ui/PixelTransferController.js:104
msgid "Invalid Canvas"

View File

@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 09:27+0000\n"
"Last-Translator: Giorgi <giorezo@icloud.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 20:59+0000\n"
"Last-Translator: HF <hf@pixelplanet.fun>\n"
"Language-Team: Georgian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/ka/>\n"
"Language: ka\n"
@ -44,9 +44,8 @@ msgstr "ხმა ჩართულია"
#: src/components/CoordinatesBox.jsx:39 src/components/GetIID.jsx:51
#: src/controls/keypress.js:211
#, fuzzy
msgid "Copied"
msgstr "დაკოპირდა!"
msgstr "დაკოპირდა"
#: src/controls/keypress.js:217
msgid "Overlay ON"
@ -127,9 +126,8 @@ msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr "ჯერ ამ კანვასზე არ შეგიძლია შესვლა. უნდა დასვა მეტი პიქსელი"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
#, fuzzy
msgid "Pixel protected"
msgstr "პიქსელი დაპროტექტებულია!"
msgstr "პიქსელი დაპროტექტებულია"
#: src/ui/PixelTransferController.js:140
msgid "Please prove that you are human"

View File

@ -1,7 +1,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 17:25+0000\n"
"Last-Translator: Ghskrs Tankumz <asalsuprag@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 18:56+0000\n"
"Last-Translator: Şêr kuh <buzaarq@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kurdish (Northern) <https://hosted.weblate.org/projects/"
"pixelplanet/client/kmr/>\n"
"Language: kmr\n"
@ -42,15 +42,15 @@ msgstr "Bidengî"
#: src/components/CoordinatesBox.jsx:39 src/components/GetIID.jsx:51
#: src/controls/keypress.js:211
msgid "Copied"
msgstr "Kopî bu"
msgstr "Kopî kir"
#: src/controls/keypress.js:217
msgid "Overlay ON"
msgstr "Overlay vekirî"
msgstr "Şablûn VEKIRÎ"
#: src/controls/keypress.js:218
msgid "Overlay OFF"
msgstr "Overlay girtî"
msgstr "Şablûn GIRTÎ"
#: src/components/windows/Help.jsx:50 src/controls/keypress.js:224
msgid "Easter Egg ON"
@ -306,109 +306,109 @@ msgstr "PopUp"
#: src/components/Window.jsx:184
msgid "Restore"
msgstr ""
msgstr "Vegerîne"
#: src/components/Window.jsx:221
msgid "Clone"
msgstr ""
msgstr "Klon"
#: src/components/Window.jsx:229
msgid "Move"
msgstr ""
msgstr "Bilebine"
#: src/components/Window.jsx:252
msgid "Maximize"
msgstr ""
msgstr "Mezintirîn Bike"
#: src/components/Window.jsx:268
msgid "Resize"
msgstr ""
msgstr "Biguherîne"
#: src/components/BanInfo.jsx:75 src/components/buttons/HelpButton.jsx:20
#: src/components/windows/index.js:13
msgid "Help"
msgstr ""
msgstr "Alîkarî"
#: src/components/buttons/SettingsButton.jsx:21
#: src/components/windows/index.js:14
msgid "Settings"
msgstr ""
msgstr "Mîhengên"
#: src/components/buttons/LogInButton.jsx:20 src/components/windows/index.js:15
msgid "User Area"
msgstr ""
msgstr "Herêma Bikarhêner"
#: src/components/buttons/GlobeButton.jsx:34
msgid "Globe View"
msgstr ""
msgstr "Dîtina Gerdûnî"
#: src/components/buttons/DownloadButton.jsx:36
msgid "Make Screenshot"
msgstr ""
msgstr "Wêneya Ekranê Bigirin"
#: src/components/buttons/PalselButton.jsx:30
msgid "Close Palette"
msgstr ""
msgstr "Depkê Rengan Bigire"
#: src/components/buttons/PalselButton.jsx:30
msgid "Open Palette"
msgstr ""
msgstr "Depkê Rengan Veke"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:32
msgid "History Pencil ON"
msgstr ""
msgstr "Penûsê Dîrokê VEKIRÎ"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:38
msgid "Overlay Pencil ON"
msgstr ""
msgstr "Pênûsê Şablûnê VEKIRÎ"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:65
msgid "Enable Pencil"
msgstr ""
msgstr "Pênûsê çalak bike"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:69
msgid "Disable Pencil"
msgstr ""
msgstr "Pênûsê Neçalak Bike"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:73
msgid "Disable History Pencil"
msgstr ""
msgstr "Pênûse Dîrokê Neçalak Bike"
#: src/components/buttons/PencilButton.jsx:77
msgid "Disable Overlay Pencil"
msgstr ""
msgstr "Pênûsê Şablûnê Neçalak Bike"
#: src/components/windows/index.js:16
msgid "Registration"
msgstr ""
msgstr "Qeydkirin"
#: src/components/windows/index.js:17
msgid "Forgot Password"
msgstr ""
msgstr "Nasnavê ji bîr kir"
#: src/components/windows/index.js:18
msgid "Chat"
msgstr ""
msgstr "Suhbet"
#: src/components/windows/index.js:20
msgid "Canvas Archive"
msgstr ""
msgstr "Arşîva Kanvasê"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:47
msgid "You took too long, try again."
msgstr ""
msgstr "Te pir dirêj kir, careke din biceribîne."
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:50
msgid "You failed your captcha"
msgstr ""
msgstr "Te captcha xwe bi ser neket"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:53
msgid "No or invalid captcha text"
msgstr ""
msgstr "Nivîsara captcha tune an nederbasdar e"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:56
msgid "No captcha id given"
msgstr ""
msgstr "Captcha id na dayîn"
#: src/components/GlobalCaptcha.jsx:59
msgid "Unknown Captcha Error"
@ -421,7 +421,7 @@ msgstr ""
#: src/components/windows/ForgotPassword.jsx:73
#: src/components/windows/Register.jsx:89
msgid "Error"
msgstr ""
msgstr "Şaşî"
#: src/components/ChangeMail.jsx:93 src/components/ChangeName.jsx:70
#: src/components/ChangePassword.jsx:115 src/components/DeleteAccount.jsx:68

View File

@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-10 19:37+0000\n"
"Last-Translator: FOXHELL <foxhell768@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 18:56+0000\n"
"Last-Translator: HF <hf@pixelplanet.fun>\n"
"Language-Team: Romanian <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/"
"client/ro/>\n"
"Language: ro\n"
@ -45,9 +45,8 @@ msgstr "Sunet Pornit"
#: src/components/CoordinatesBox.jsx:39 src/components/GetIID.jsx:51
#: src/controls/keypress.js:211
#, fuzzy
msgid "Copied"
msgstr "Copiat!"
msgstr "Copiat"
#: src/controls/keypress.js:217
msgid "Overlay ON"
@ -130,9 +129,8 @@ msgid "You can not access this canvas yet, because your pixel score is too low"
msgstr "Momentan nu poți accesa acest canvas. Trebuie să pui mai mulți pixeli"
#: src/ui/PixelTransferController.js:133
#, fuzzy
msgid "Pixel protected"
msgstr "Pixel protejat!"
msgstr "Pixel protejat"
#: src/ui/PixelTransferController.js:140
msgid "Please prove that you are human"

View File

@ -2,16 +2,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"PO-Revision-Date: 2024-03-11 18:56+0000\n"
"Last-Translator: HF <hf@pixelplanet.fun>\n"