Translated client (Irish)

This commit is contained in:
Hosted Weblate 2024-04-13 18:57:47 +02:00
parent d2763d942b
commit c79ca55d23
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: A3FAAA06E6569B4C

View File

@ -1,7 +1,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2024-04-09 20:01+0000\n"
"Last-Translator: FOXHELL <foxhell768@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2024-04-13 16:57+0000\n"
"Last-Translator: Jamie Fitzgerald <jamiefitzgerald2010@gmail.com>\n"
"Language-Team: Irish <https://hosted.weblate.org/projects/pixelplanet/client/"
"ga/>\n"
"Language: ga\n"
@ -512,92 +512,98 @@ msgstr "Taispéant srianta gluaiseacht i gcónaí"
#: src/components/windows/Settings.jsx:90
msgid "Always show movement control buttons"
msgstr ""
msgstr "Taispéant rialuithe Gluaiseacht cnaipí I gconaí"
#: src/components/windows/Settings.jsx:93
msgid "Disable Game Sounds"
msgstr ""
msgstr "Díchumasaigh Fuaimeanna Cluiche"
#: src/components/windows/Settings.jsx:99
msgid "All sound effects will be disabled."
msgstr ""
msgstr "Cuirfidh faoi mhíchumas na Fuaimeanna Éifeachta uilig."
#: src/components/windows/Settings.jsx:103
msgid ""
"Your Browser doesn't allow us to use AudioContext to play sounds. Do you "
"have some privacy feature blocking us?"
msgstr ""
"Ní ligeann do Brabhsálaí dúinn le baint úsáid as AudioContext le fuaim a "
"Séanaim. An bhfuil gnéithe príobháideachta agat a bhfuil ag cuur Bloc "
"orrainn?"
#: src/components/windows/Settings.jsx:109
msgid "Enable chat notifications"
msgstr ""
msgstr "Cuir cumasaigh ar Fógraí Teachtaireachta"
#: src/components/windows/Settings.jsx:113
msgid "Play a sound when new chat messages arrive"
msgstr ""
msgstr "Séanaim fuam nuair a thagann teachtaireacht nua sa comhrá"
#: src/components/windows/Settings.jsx:116
msgid "Auto Zoom In"
msgstr ""
msgstr "Uathsúmáilte isteach"
#: src/components/windows/Settings.jsx:121
msgid ""
"Zoom in instead of placing a pixel when you tap the canvas and your zoom is "
"small."
msgstr ""
"zúmáil isteach in ait cuir picteilíní nuair a cliceáileann tú are an cambhas "
"agus tá do zúm beag"
#: src/components/windows/Settings.jsx:124
msgid "Compact Palette"
msgstr ""
msgstr "Pailéad dlúth"
#: src/components/windows/Settings.jsx:129
msgid "Display Palette in a compact form that takes less screen space."
msgstr ""
"taispeáint pailéad in fhoirm Dlúth a ghlacann níos liú Spás sa scáileán."
#: src/components/windows/Settings.jsx:132
msgid "Potato Mode"
msgstr ""
msgstr "Modh prátaí"
#: src/components/windows/Settings.jsx:136
msgid "For when you are playing on a potato."
msgstr ""
msgstr "Nuair a n-imríonn tú ar phráta."
#: src/components/Converter.jsx:381 src/components/windows/Settings.jsx:139
msgid "Light Grid"
msgstr ""
msgstr "eangach éadrom"
#: src/components/windows/Settings.jsx:143
msgid "Show Grid in white instead of black."
msgstr ""
msgstr "Taispéant eangach i mbán in áit dhuth."
#: src/components/windows/Settings.jsx:147
msgid "Historical View"
msgstr ""
msgstr "rAmharcanna Stairiúil"
#: src/components/windows/Settings.jsx:152
msgid "Check out past versions of the canvas."
msgstr ""
msgstr "Amharc ar leaganacha stairiúil ón canbhás."
#: src/components/windows/Settings.jsx:156
#, fuzzy, javascript-format
#, javascript-format
msgid "Pencil Mode for ${ canvasName } canvas"
msgstr "athrú go dtí ${ canvasName }"
msgstr "Mód peann luaidhe do Canbhás ${ canvasName }"
#: src/components/windows/Settings.jsx:164
msgid "What the pencil should draw on the current canvas."
msgstr ""
msgstr "An rud a caithfidh an peann luaidhe tarraingt ar an Canbhás seo."
#: src/components/windows/Settings.jsx:168
msgid "Themes"
msgstr ""
msgstr "Téamaí"
#: src/components/windows/Settings.jsx:173
msgid "How pixelplanet should look like."
msgstr ""
msgstr "An dóigh a ba Chóir do Pixelplanet a beith mar."
#: src/components/windows/Settings.jsx:180
msgid "Select Language"
msgstr ""
msgstr "Roghnaigh Teanga"
#: src/components/windows/Archive.jsx:9
msgid ""
@ -606,16 +612,21 @@ msgid ""
"become dull and inactive after a while, at which point there is no reason to "
"keep them and we may decide to remove them."
msgstr ""
"cé go mbíonn claonadh againn gan canbhásanna a scriosadh, cuirtear tús le "
"roinnt canbhás le haghaidh spraoi nó de réir mar a iarrann úsáideoirí ar "
"mhaith leo meime coitianta. Bíonn na canbhás sin maol agus neamhghníomhach "
"I ndiaidh tamaill beag, ag an pointe sin níl fáth leis iad a cineál, agus "
"roghnaíonn muid le cuir scrios orthu."
#: src/components/windows/Archive.jsx:10
msgid ""
"Here we collect removed canvases to archive them properly. Which is "
"currently only one."
msgstr ""
msgstr "Anseo bhailiúmid na canbhás scriosta. Nach bhfuil ach ceann amháin."
#: src/components/windows/Archive.jsx:12
msgid "Political Compass Canvas"
msgstr ""
msgstr "Canbhás Compás Polaitiúil"
#: src/components/windows/Archive.jsx:21
msgid ""