Add cz and gr translations, update ru translation

This commit is contained in:
sallbet 2023-08-29 10:46:08 +03:00
parent f5ddcddd35
commit 5703bfe881
Signed by: sallbet
GPG Key ID: 3C8A1BC17088B308
5 changed files with 4112 additions and 2 deletions

1567
i18n/cz.po Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1598
i18n/gr.po Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
"X-Generator: Poedit 3.3.1\n"
#: src/controls/keypress.js:41
#, javascript-format
@ -664,7 +664,7 @@ msgstr "Статистика"
#: src/components/windows/UserArea.jsx:64
msgid "Converter"
msgstr "Преобразователь"
msgstr "Пикселизатор"
#: src/components/windows/UserArea.jsx:70
msgid "Modtools"

466
i18n/ssr-cz.po Normal file
View File

@ -0,0 +1,466 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: cs_CZ\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 3.3.2\n"
#: src/core/ChatProvider.js:434
msgid "You can not send chat messages with proxy"
msgstr "Nemůžeš posílat zprávy s proxy"
#: src/core/ChatProvider.js:436
msgid "Your country is temporary muted from this chat channel"
msgstr "Tvůj stát je prozatím mutelej z tohodle chat kanálů"
#: src/core/ChatProvider.js:439
msgid "You are permanently muted, join our guilded to apppeal the mute"
msgstr ""
"Jseš permanentně mutelej, připoj se na náš guilded aby sis mohl appealnout "
"mute"
#: src/core/ChatProvider.js:441
msgid "You are banned"
msgstr "Jsi zabanován"
#: src/core/ChatProvider.js:443
msgid "Your Internet Provider is banned"
msgstr "Tvůj poskytovatel internetu je zabanován"
#: src/core/ChatProvider.js:448
#, javascript-format
msgid "You are muted for another ${ timeMin } minutes"
msgstr "Jseš mutelej na dalších ${ timeMin } minut"
#: src/core/ChatProvider.js:450
msgid "You are muted for another ${ ttl } seconds"
msgstr "Jseš mutelej na dalších ${ ttl } sekund"
#: src/core/ChatProvider.js:467
#, javascript-format
msgid "You are sending messages too fast, you have to wait ${ waitTime }s :("
msgstr "Posíláš zprávy příliš rychlo, musíš počkat ${ waitTime }s :("
#: src/core/ChatProvider.js:471
msgid "You don't have access to this channel"
msgstr "Nemáš přístup na tenhle kanál"
#: src/core/ChatProvider.js:488
msgid "Your mail has to be verified in order to chat"
msgstr "Tvůj email musí bejt ověřen aby ses mohl bavit"
#: src/core/ChatProvider.js:498
msgid "You can't send a message this long :("
msgstr "Nemůžeš posílat zprávy takhle dlouhý :("
#: src/core/ChatProvider.js:502
msgid "Please use int channel"
msgstr "Prosím použíj int kanál"
#: src/core/ChatProvider.js:510
msgid "Stop flooding."
msgstr "Přestaň spamovat."
#: src/routes/reset_password.js:39
msgid "You sent an empty password or invalid data :("
msgstr "Si poslal prázdné heslo nebo chybný data :("
#: src/routes/reset_password.js:51
msgid "This password-reset link isn't valid anymore :("
msgstr "Tohle heslo-resetující odkaz už je neplatný :("
#: src/routes/reset_password.js:62
msgid "Your passwords do not match :("
msgstr "Tvoje hesla nejsou stejná :("
#: src/routes/reset_password.js:77
msgid "User doesn't exist in our database :("
msgstr "Uživatelské jméno neexistuje v naší database :("
#: src/routes/reset_password.js:89
msgid "Passowrd successfully changed."
msgstr "Heslo úspěšně změněno."
#: src/routes/reset_password.js:108
msgid "Invalid url :( Please check your mail again."
msgstr "Neplatný URL :( Prosím zkontroluj svůj mail zase."
#: src/ssr/Globe.jsx:32
msgid "PixelPlanet.Fun 3DGlobe"
msgstr "PixelPlanet.Fun 3DGlobe"
#: src/ssr/Globe.jsx:33
msgid "A 3D globe of our whole map"
msgstr "3D mapa naší celej mapy"
#: src/ssr/Globe.jsx:46
msgid "Double click on globe to go back."
msgstr "Dvakrát klikní na globus aby si šel zpátky"
#: src/ssr/Globe.jsx:47
msgid "Loading..."
msgstr "Načítaní..."
#: src/ssr/PopUp.jsx:58
msgid "ppfun"
msgstr "ppfun"
#: src/ssr/PopUp.jsx:59
msgid "PixelPlanet.Fun PopUp"
msgstr "PixelPlanet.Fun PopUp"
#: src/ssr/Main.jsx:67
msgid "PixelPlanet.Fun"
msgstr "PixelPlanet.Fun"
#: src/ssr/Main.jsx:68
msgid "Place color pixels on an map styled canvas with other players online"
msgstr ""
"Polož barevné pixely na mapově stylované plátno s ostatníma online hráčema"
#: src/utils/validation.js:17
msgid "Email can't be empty."
msgstr "Email nemůže bejt prázdnej"
#: src/utils/validation.js:18
msgid "Email should be at least 5 characters long."
msgstr "Email musí obsahovat 5 znaků."
#: src/utils/validation.js:19
msgid "Email can't be longer than 40 characters."
msgstr "Email nemůže být delší jak 40 znaků"
#: src/utils/validation.js:20
msgid "Email should at least contain a dot"
msgstr "Email musí obsahovat tečku"
#: src/utils/validation.js:22
msgid "Email should contain a @"
msgstr "Email musí obsahovat @"
#: src/utils/validation.js:29
msgid "Name can't be empty."
msgstr "Jméno nemůže být prázdný"
#: src/utils/validation.js:30
msgid "Name must be at least 2 characters long"
msgstr "Jméno musí mít aspoň 2 znaky."
#: src/utils/validation.js:31
msgid "Name must be shorter than 26 characters"
msgstr "Jméno musí být kratší jak 26 znaků"
#: src/utils/validation.js:38
msgid "Name contains invalid character like @, /, \\ or #"
msgstr "Jméno obsahuje chybné znaky jako @, /, \\ or #"
#: src/utils/validation.js:53
msgid "No password given."
msgstr "Nebylo zadané heslo"
#: src/utils/validation.js:56
msgid "Password must be at least 6 characters long."
msgstr "Heslo musí obsahovat aspoň 6 znaků."
#: src/utils/validation.js:59
msgid "Password must be shorter than 60 characters."
msgstr "Heslo musí být kratší jak 60 znaků."
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:20 src/ssr/PasswordReset.jsx:40
msgid "PixelPlanet.fun Password Reset"
msgstr "PixelPlanet.fun Heslo reset"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:21 src/ssr/PasswordReset.jsx:41
msgid "Reset your password here"
msgstr "Resetuj si heslo tu"
#: src/core/MailProvider.js:105 src/ssr/PasswordReset.jsx:28
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:49
msgid "Reset Password"
msgstr "Resetovat Heslo"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:30 src/ssr/RedirectionPage.jsx:12
msgid "Click here"
msgstr "Klikni tu"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:30
msgid "to go back to pixelplanet"
msgstr "aby si šel zpátky na pixelplanet"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:50
#, javascript-format
msgid "Hello ${ name }, you can set your new password here:"
msgstr "Ahoj ${ name }, můžeš si nastavit svoje nové heslo tady:"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:54
msgid "New Password"
msgstr "Nový heslo"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:60
msgid "Confirm New Password"
msgstr "Potvrdit Nový Heslo"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:65
msgid "Submit"
msgstr "Potvrdit"
#: src/routes/api/modtools.js:53
msgid "You are not logged in"
msgstr "Nejsi přihlášenej"
#: src/routes/api/modtools.js:65
msgid "You are not allowed to access this page"
msgstr "Nejste povolen na tuhle stránků"
#: src/routes/api/modtools.js:207
msgid "Just admins can do that"
msgstr "Pouze admini to můžou dělat"
#: src/routes/api/baninfo.js:32
msgid "You are not banned"
msgstr "Nejste zabanován"
#: src/routes/api/auth/logout.js:11
msgid "You are not even logged in."
msgstr "Nejste ani přihlášen"
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:55 src/routes/api/auth/logout.js:20
msgid "Server error when logging out."
msgstr "Serverová chyba při odhlašování"
#: src/routes/api/auth/verify.js:26 src/routes/api/auth/verify.js:35
msgid "Mail verification"
msgstr "Ověřování mailu"
#: src/routes/api/auth/verify.js:27
msgid "You are now verified :)"
msgstr "Od teď jste ověřen"
#: src/routes/api/auth/verify.js:35
msgid ""
"Your mail verification code is invalid or already expired :(, please request "
"a new one."
msgstr ""
"Váš mailovej ověřující kód je již neplatný :(, prosím poproste o novej."
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:21 src/routes/api/auth/register.js:24
msgid "This email provider is not allowed"
msgstr "Tenhle email dodavatel tu není povolen"
#: src/routes/api/auth/register.js:31
msgid "No Captcha given"
msgstr "Žádná captcha zadaná"
#: src/routes/api/auth/register.js:34
msgid "E-Mail already in use."
msgstr "E-mail je už používán"
#: src/routes/api/auth/register.js:36
msgid "Username already in use."
msgstr "Jméno je už používáno"
#: src/routes/api/auth/register.js:59
msgid "You took too long, try again."
msgstr "Trvalo vám to až moc dlouho, zkuste znovu."
#: src/routes/api/auth/register.js:62
msgid "You failed your captcha"
msgstr "Nepodařila se vám vaše captcha"
#: src/routes/api/auth/register.js:65
msgid "Unknown Captcha Error"
msgstr "Neznáma chyba captcha"
#: src/routes/api/auth/register.js:89
msgid "Failed to create new user :("
msgstr "Nepodařilo se udělat nového uživatele :("
#: src/routes/api/auth/register.js:105
msgid "Failed to establish session after register :("
msgstr "Nepodařilo se vytvořit schůzi hned po registraci :("
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:43
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:34
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:35
msgid "You are not authenticated."
msgstr "Nejste ověřený"
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:52
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:43
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:45
msgid "Incorrect password!"
msgstr "Nesprávné heslo!"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:19
msgid "PixelPlanet.fun Accounts"
msgstr "PixelPlanet.fun účty"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:29
msgid "You will be automatically redirected after 15s"
msgstr "Budete automaticky přesměrováný po 15s"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:30
#, javascript-format
msgid "Or ${ clickHere } to go back to pixelplanet"
msgstr "Nebo ${ clickHere } aby ses dostal zpátky na pixelplanet"
#: src/canvasesDesc.js:19
msgid "Earth"
msgstr "Zem"
#: src/canvasesDesc.js:20
msgid "Moon"
msgstr "Měsíc"
#: src/canvasesDesc.js:21
msgid "3D Canvas"
msgstr "3D Plátno"
#: src/canvasesDesc.js:22
msgid "Coronavirus"
msgstr "Coronavirus"
#: src/canvasesDesc.js:23
msgid "PixelZone"
msgstr "Pixelzone"
#: src/canvasesDesc.js:24
msgid "PixelCanvas"
msgstr "PixelCanvas"
#: src/canvasesDesc.js:25
msgid "1bit"
msgstr "1bit"
#: src/canvasesDesc.js:26
msgid "Top10"
msgstr "Top10"
#: src/canvasesDesc.js:29
msgid "Our main canvas, a huge map of the world. Place everywhere you like"
msgstr "Naše hlavní plátno, velká mapa země. Pokládejte kde chcete"
#: src/canvasesDesc.js:30
msgid ""
"Moon canvas. Safe space for art. No flags or large text (unless part of art) "
"or art larger than 1.5k x 1.5k pixels."
msgstr ""
"Plátno měsíce. Bezpečný místo pro obrazy. Žádné vlajky nebo velký texty "
"(pouze jestli to není část obrazu) nebo obrazy větší jak 1,5k x 1,5k pixelu."
#: src/canvasesDesc.js:31
msgid "Place Voxels on a 3D canvas with others"
msgstr "Polož Voxely na 3D plátno s ostatníma"
#: src/canvasesDesc.js:32
msgid "Special canvas to spread awareness of SARS-CoV2"
msgstr "Speciální plátno pro zvýšení pozornosti o SARS-CoV2"
#: src/canvasesDesc.js:33
msgid "Mirror of PixelZone"
msgstr "Zrcadlo PixelZone"
#: src/canvasesDesc.js:34
msgid "Mirror of PixelCanvas"
msgstr "Zrcadlo PixelCanvasu"
#: src/canvasesDesc.js:35
msgid "Black and White canvas"
msgstr "Černo-Bíle plátno"
#: src/canvasesDesc.js:36
msgid ""
"A canvas for the most active players from the the previous day. Daily "
"ranking updates at 00:00 UTC."
msgstr ""
"Plátno pro nejvíc aktivní hráče ze včerejška. Denní hodnocení se aktualizuje "
"v 00:00 UTC."
#: src/core/MailProvider.js:66
#, javascript-format
msgid "Welcome ${ name } to PixelPlanet, plese verify your mail"
msgstr "Vítej ${ name } na PixelPlanet, prosím ověř svůj mail"
#: src/core/MailProvider.js:67
msgid "Hello ${ name }"
msgstr "Ahoj ${ name }"
#: src/core/MailProvider.js:68
msgid ""
"welcome to our little community of pixelplacers, to use your account, you "
"have to verify your mail. You can do that here: "
msgstr ""
"vítej na naší malou komunitu pixelplacerů, pro použití tvého účtu, musíš si "
"ověřit mail. Můžeš to udělat zde:"
#: src/core/MailProvider.js:68
msgid "Click to Verify"
msgstr "Klikni pro ověření"
#: src/core/MailProvider.js:68 src/core/MailProvider.js:105
msgid "Or by copying following url:"
msgstr "Nebo zkopírůj tohle URL:"
#: src/core/MailProvider.js:69
msgid ""
"Have fun and don't hesitate to contact us if you encouter any problems :)"
msgstr "Měj zábavů a neboj se nás kontaktovat jestli najdeš nějaký problémy :)"
#: src/core/MailProvider.js:70 src/core/MailProvider.js:107
msgid "Thanks"
msgstr "Dík"
#: src/core/MailProvider.js:87
#, javascript-format
msgid ""
"We already sent you a verification mail, you can request another one in "
"${ minLeft } minutes."
msgstr ""
"Už jsme vám poslali ověřující email, můžeš poprosit o novej za ${ minLeft } "
"minut"
#: src/core/MailProvider.js:103
msgid "You forgot your password for PixelPlanet? Get a new one here"
msgstr "Zapomenul sis heslo na PixelPlanet? Získej nový tady"
#: src/core/MailProvider.js:104
msgid "Hello"
msgstr "Ahoj"
#: src/core/MailProvider.js:105
msgid ""
"You requested to get a new password. You can change your password within the "
"next 30min here: "
msgstr "Požádal si o nový heslo. Můžeš si změnit heslo v rámci 30 minut tady:"
#: src/core/MailProvider.js:106
#, javascript-format
msgid ""
"If you did not request this mail, please just ignore it (the ip that "
"requested this mail was ${ ip })."
msgstr ""
"Jestli si o tenhle email nepožadoval, prosím to ignoruj (ip které o tenhle "
"mail požadoval je ${ ip })."
#: src/core/MailProvider.js:114
msgid "Mail is not configured on the server"
msgstr "Mail není konfigurován na servru"
#: src/core/MailProvider.js:122
msgid ""
"We already sent you a mail with instructions. Please wait before requesting "
"another mail."
msgstr ""
"Už jsme vám poslali mail s instrukcemi. Prosím počkej než budete požádat o "
"další mail."
#: src/core/MailProvider.js:130
msgid "Couldn't find this mail in our database"
msgstr "Nemohli jsme najít tenhle mail v naší database"

479
i18n/ssr-gr.po Normal file
View File

@ -0,0 +1,479 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: el_GR\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 3.3.2\n"
#: src/core/ChatProvider.js:434
msgid "You can not send chat messages with proxy"
msgstr "Δεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα συνομιλίας με proxy"
#: src/core/ChatProvider.js:436
msgid "Your country is temporary muted from this chat channel"
msgstr ""
"Η χώρα σας έχει τεθεί προσωρινά σε σίγαση από αυτό το κανάλι συνομιλίας"
#: src/core/ChatProvider.js:439
msgid "You are permanently muted, join our guilded to apppeal the mute"
msgstr ""
"Βρίσκεστε σε μόνιμη σίγαση, εγγραφείτε στο guilded μας για να υποβάλετε "
"έκκληση για τη σίγαση"
#: src/core/ChatProvider.js:441
msgid "You are banned"
msgstr "Είστε απαγορευμένοι"
#: src/core/ChatProvider.js:443
msgid "Your Internet Provider is banned"
msgstr "Ο πάροχος Διαδικτύου σας έχει απαγορευτεί"
#: src/core/ChatProvider.js:448
#, javascript-format
msgid "You are muted for another ${ timeMin } minutes"
msgstr "Έχετε τεθεί σε σίγαση για άλλα ${ timeMin } λεπτά"
#: src/core/ChatProvider.js:450
msgid "You are muted for another ${ ttl } seconds"
msgstr "Βρίσκεστε σε σίγαση για άλλα ${ ttl } δευτερόλεπτα"
#: src/core/ChatProvider.js:467
#, javascript-format
msgid "You are sending messages too fast, you have to wait ${ waitTime }s :("
msgstr "Στέλνετε μηνύματα πολύ γρήγορα, πρέπει να περιμένετε ${ waitTime }s :("
#: src/core/ChatProvider.js:471
msgid "You don't have access to this channel"
msgstr "Δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό το κανάλι"
#: src/core/ChatProvider.js:488
msgid "Your mail has to be verified in order to chat"
msgstr "Το mail σας πρέπει να επαληθευτεί για να συνομιλήσετε"
#: src/core/ChatProvider.js:498
msgid "You can't send a message this long :("
msgstr "Δεν μπορείς να στείλεις τόσο μεγάλο μήνυμα :("
#: src/core/ChatProvider.js:502
msgid "Please use int channel"
msgstr "Χρησιμοποιήστε το κανάλι int"
#: src/core/ChatProvider.js:510
msgid "Stop flooding."
msgstr "Σταματήστε το σπαμ."
#: src/routes/reset_password.js:39
msgid "You sent an empty password or invalid data :("
msgstr "Στείλατε έναν κενό κωδικό πρόσβασης ή μη έγκυρα δεδομένα :("
#: src/routes/reset_password.js:51
msgid "This password-reset link isn't valid anymore :("
msgstr ""
"Αυτός ο σύνδεσμος επαναφοράς κωδικού πρόσβασης δεν είναι πλέον έγκυρος :("
#: src/routes/reset_password.js:62
msgid "Your passwords do not match :("
msgstr "Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν"
#: src/routes/reset_password.js:77
msgid "User doesn't exist in our database :("
msgstr "Ο χρήστης δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων μας :("
#: src/routes/reset_password.js:89
msgid "Passowrd successfully changed."
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης άλλαξε με επιτυχία."
#: src/routes/reset_password.js:108
msgid "Invalid url :( Please check your mail again."
msgstr "Μη έγκυρη διεύθυνση url :( Ελέγξτε ξανά το mail σας."
#: src/ssr/Globe.jsx:32
msgid "PixelPlanet.Fun 3DGlobe"
msgstr "PixelPlanet.Fun 3DGlobe"
#: src/ssr/Globe.jsx:33
msgid "A 3D globe of our whole map"
msgstr "Μια τρισδιάστατη σφαίρα ολόκληρου του χάρτη μας"
#: src/ssr/Globe.jsx:46
msgid "Double click on globe to go back."
msgstr "Κάντε διπλό κλικ στο globe για να επιστρέψετε."
#: src/ssr/Globe.jsx:47
msgid "Loading..."
msgstr "Φόρτωση.."
#: src/ssr/PopUp.jsx:58
msgid "ppfun"
msgstr "ppfun"
#: src/ssr/PopUp.jsx:59
msgid "PixelPlanet.Fun PopUp"
msgstr "PixelPlanet.Fun PopUp"
#: src/ssr/Main.jsx:67
msgid "PixelPlanet.Fun"
msgstr "PixelPlanet.Fun"
#: src/ssr/Main.jsx:68
msgid "Place color pixels on an map styled canvas with other players online"
msgstr ""
"Τοποθετήστε έγχρωμα pixel σε έναν μεγάλο καμβά με άλλους παίκτες στο "
"διαδίκτυο"
#: src/utils/validation.js:17
msgid "Email can't be empty."
msgstr "Το email δεν μπορεί να είναι κενό."
#: src/utils/validation.js:18
msgid "Email should be at least 5 characters long."
msgstr "Το email πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 χαρακτήρες."
#: src/utils/validation.js:19
msgid "Email can't be longer than 40 characters."
msgstr "Το email δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 40 χαρακτήρες."
#: src/utils/validation.js:20
msgid "Email should at least contain a dot"
msgstr "Το email πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μια τελεία"
#: src/utils/validation.js:22
msgid "Email should contain a @"
msgstr "Το email πρέπει να περιέχει ένα @"
#: src/utils/validation.js:29
msgid "Name can't be empty."
msgstr "Το όνομα δεν μπορεί να είναι κενό."
#: src/utils/validation.js:30
msgid "Name must be at least 2 characters long"
msgstr "Το όνομα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 2 χαρακτήρες"
#: src/utils/validation.js:31
msgid "Name must be shorter than 26 characters"
msgstr "Το όνομα πρέπει να είναι μικρότερο από 26 χαρακτήρες"
#: src/utils/validation.js:38
msgid "Name contains invalid character like @, /, \\ or #"
msgstr "Το όνομα περιέχει μη έγκυρο χαρακτήρα όπως @, /, \\ ή #"
#: src/utils/validation.js:53
msgid "No password given."
msgstr "Δεν δόθηκε κωδικός πρόσβασης."
#: src/utils/validation.js:56
msgid "Password must be at least 6 characters long."
msgstr "Ο κωδικός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 χαρακτήρες."
#: src/utils/validation.js:59
msgid "Password must be shorter than 60 characters."
msgstr "Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι μικρότερος από 60 χαρακτήρες."
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:20 src/ssr/PasswordReset.jsx:40
msgid "PixelPlanet.fun Password Reset"
msgstr "PixelPlanet.fun Επαναφορά κωδικού πρόσβασης"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:21 src/ssr/PasswordReset.jsx:41
msgid "Reset your password here"
msgstr "Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας εδώ"
#: src/core/MailProvider.js:105 src/ssr/PasswordReset.jsx:28
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:49
msgid "Reset Password"
msgstr "Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:30 src/ssr/RedirectionPage.jsx:12
msgid "Click here"
msgstr "Κάντε κλικ εδώ"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:30
msgid "to go back to pixelplanet"
msgstr "για να επιστρέψετε στο pixelplanet"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:50
#, javascript-format
msgid "Hello ${ name }, you can set your new password here:"
msgstr ""
"Γεια σας ${ name }, μπορείτε να ορίσετε τον νέο σας κωδικό πρόσβασης εδώ:"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:54
msgid "New Password"
msgstr "Νέος Κωδικός"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:60
msgid "Confirm New Password"
msgstr "Επιβεβαιώστε τον καινούριο σας κωδικό"
#: src/ssr/PasswordReset.jsx:65
msgid "Submit"
msgstr "Yπέβαλλε"
#: src/routes/api/modtools.js:53
msgid "You are not logged in"
msgstr "Δεν είσται συνδεμένοι"
#: src/routes/api/modtools.js:65
msgid "You are not allowed to access this page"
msgstr "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτή τη σελίδα"
#: src/routes/api/modtools.js:207
msgid "Just admins can do that"
msgstr "Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να το κάνουν αυτό"
#: src/routes/api/baninfo.js:32
msgid "You are not banned"
msgstr "Δεν είσαι απαγορευμένος"
#: src/routes/api/auth/logout.js:11
msgid "You are not even logged in."
msgstr "Δεν είστε καν συνδεδεμένος."
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:55 src/routes/api/auth/logout.js:20
msgid "Server error when logging out."
msgstr "Σφάλμα διακομιστή κατά την αποσύνδεση."
#: src/routes/api/auth/verify.js:26 src/routes/api/auth/verify.js:35
msgid "Mail verification"
msgstr "Επαλήθευση mail"
#: src/routes/api/auth/verify.js:27
msgid "You are now verified :)"
msgstr "Είσαι πλέον επαληθευμένος :)"
#: src/routes/api/auth/verify.js:35
msgid ""
"Your mail verification code is invalid or already expired :(, please request "
"a new one."
msgstr ""
"Ο κωδικός επαλήθευσης της αλληλογραφίας σας δεν είναι έγκυρος ή έχει ήδη "
"λήξει :(, ζητήστε νέο."
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:21 src/routes/api/auth/register.js:24
msgid "This email provider is not allowed"
msgstr "Αυτός ο πάροχος email δεν επιτρέπεται"
#: src/routes/api/auth/register.js:31
msgid "No Captcha given"
msgstr "Δεν δόθηκε αναγνωριστικό captcha"
#: src/routes/api/auth/register.js:34
msgid "E-Mail already in use."
msgstr "Email είναι ήδη σε χρήση."
#: src/routes/api/auth/register.js:36
msgid "Username already in use."
msgstr "Το όνομα χρήστη χρησιμοποιείται ήδη."
#: src/routes/api/auth/register.js:59
msgid "You took too long, try again."
msgstr "Χρειάστηκε πολύς χρόνος, δοκιμάστε ξανά."
#: src/routes/api/auth/register.js:62
msgid "You failed your captcha"
msgstr "Απέτυχες το captcha σου"
#: src/routes/api/auth/register.js:65
msgid "Unknown Captcha Error"
msgstr "Άγνωστο σφάλμα Captcha"
#: src/routes/api/auth/register.js:89
msgid "Failed to create new user :("
msgstr "Αποτυχία δημιουργίας νέου χρήστη :("
#: src/routes/api/auth/register.js:105
msgid "Failed to establish session after register :("
msgstr "Απέτυχε η δημιουργία συνεδρίας μετά την εγγραφή :("
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:43
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:34
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:35
msgid "You are not authenticated."
msgstr "Δεν έχετε πιστοποιηθεί."
#: src/routes/api/auth/change_mail.js:52
#: src/routes/api/auth/change_passwd.js:43
#: src/routes/api/auth/delete_account.js:45
msgid "Incorrect password!"
msgstr "Λάθος κωδικός!"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:19
msgid "PixelPlanet.fun Accounts"
msgstr "Λογαριασμοί PixelPlanet.fun"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:29
msgid "You will be automatically redirected after 15s"
msgstr "Θα ανακατευθυνθείτε αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα"
#: src/ssr/RedirectionPage.jsx:30
#, javascript-format
msgid "Or ${ clickHere } to go back to pixelplanet"
msgstr "Ή ${ clickHere } για να επιστρέψετε στο pixelplanet"
#: src/canvasesDesc.js:19
msgid "Earth"
msgstr "Gh"
#: src/canvasesDesc.js:20
msgid "Moon"
msgstr "Φεγγάρι"
#: src/canvasesDesc.js:21
msgid "3D Canvas"
msgstr "3D Canvas"
#: src/canvasesDesc.js:22
msgid "Coronavirus"
msgstr "Coronavirus"
#: src/canvasesDesc.js:23
msgid "PixelZone"
msgstr "PixelZone"
#: src/canvasesDesc.js:24
msgid "PixelCanvas"
msgstr "PixelCanvas"
#: src/canvasesDesc.js:25
msgid "1bit"
msgstr "1bit"
#: src/canvasesDesc.js:26
msgid "Top10"
msgstr "Top 10"
#: src/canvasesDesc.js:29
msgid "Our main canvas, a huge map of the world. Place everywhere you like"
msgstr ""
"Ο κύριος καμβάς μας, ένας τεράστιος χάρτης του κόσμου. Τοποθετήστε όπου "
"θέλετε"
#: src/canvasesDesc.js:30
msgid ""
"Moon canvas. Safe space for art. No flags or large text (unless part of art) "
"or art larger than 1.5k x 1.5k pixels."
msgstr ""
"Καμβάς φεγγαριού. Ασφαλής χώρος για τέχνη. Χωρίς σημαίες ή μεγάλο κείμενο "
"(εκτός αν είναι μέρος της τέχνης) ή τέχνη μεγαλύτερη από 1,5k x 1,5k pixel."
#: src/canvasesDesc.js:31
msgid "Place Voxels on a 3D canvas with others"
msgstr "Τοποθετήστε Voxel σε έναν τρισδιάστατο καμβά μαζί με άλλους"
#: src/canvasesDesc.js:32
msgid "Special canvas to spread awareness of SARS-CoV2"
msgstr "Ειδικός καμβάς για τη διάδοση της ευαισθητοποίησης του SARS-CoV2"
#: src/canvasesDesc.js:33
msgid "Mirror of PixelZone"
msgstr "Καθρέφτης του PixelZone"
#: src/canvasesDesc.js:34
msgid "Mirror of PixelCanvas"
msgstr "Καθρέφτης του PixelCanvas"
#: src/canvasesDesc.js:35
msgid "Black and White canvas"
msgstr "Ασπρόμαυρος καμβάς"
#: src/canvasesDesc.js:36
msgid ""
"A canvas for the most active players from the the previous day. Daily "
"ranking updates at 00:00 UTC."
msgstr ""
"Ένας καμβάς για τους πιο δραστήριους παίκτες από την προηγούμενη μέρα. "
"Καθημερινές ενημερώσεις κατάταξης στις 00:00 UTC."
#: src/core/MailProvider.js:66
#, javascript-format
msgid "Welcome ${ name } to PixelPlanet, plese verify your mail"
msgstr "Καλώς ορίσατε το ${ name } στο PixelPlanet, επαληθεύστε τo mail σας"
#: src/core/MailProvider.js:67
msgid "Hello ${ name }"
msgstr "Γεια σας ${ name }"
#: src/core/MailProvider.js:68
msgid ""
"welcome to our little community of pixelplacers, to use your account, you "
"have to verify your mail. You can do that here: "
msgstr ""
"καλώς ήρθατε στη μικρή μας κοινότητα των pixelplacers, για να "
"χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας, πρέπει να επαληθεύσετε την αλληλογραφία "
"σας. Μπορείτε να το κάνετε εδώ: "
#: src/core/MailProvider.js:68
msgid "Click to Verify"
msgstr "Κάντε κλικ για επαλήθευση"
#: src/core/MailProvider.js:68 src/core/MailProvider.js:105
msgid "Or by copying following url:"
msgstr "Ή αντιγράφοντας την παρακάτω διεύθυνση url:"
#: src/core/MailProvider.js:69
msgid ""
"Have fun and don't hesitate to contact us if you encouter any problems :)"
msgstr ""
"Διασκεδάστε και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν αντιμετωπίσετε "
"οποιοδήποτε πρόβλημα :)"
#: src/core/MailProvider.js:70 src/core/MailProvider.js:107
msgid "Thanks"
msgstr "Ευχαριστούμε"
#: src/core/MailProvider.js:87
#, javascript-format
msgid ""
"We already sent you a verification mail, you can request another one in "
"${ minLeft } minutes."
msgstr ""
"Σας έχουμε ήδη στείλει ένα μήνυμα επαλήθευσης, μπορείτε να ζητήσετε ένα άλλο "
"σε ${ minLeft } λεπτά."
#: src/core/MailProvider.js:103
msgid "You forgot your password for PixelPlanet? Get a new one here"
msgstr ""
"Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας για το PixelPlanet; Αποκτήστε ένα νέο εδώ"
#: src/core/MailProvider.js:104
msgid "Hello"
msgstr "Γεια"
#: src/core/MailProvider.js:105
msgid ""
"You requested to get a new password. You can change your password within the "
"next 30min here: "
msgstr ""
"Ζητήσατε να λάβετε νέο κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό "
"πρόσβασής σας μέσα στα επόμενα 30 λεπτά εδώ: "
#: src/core/MailProvider.js:106
#, javascript-format
msgid ""
"If you did not request this mail, please just ignore it (the ip that "
"requested this mail was ${ ip })."
msgstr ""
"Εάν δεν ζητήσατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απλώς αγνοήστε το "
"(η διεύθυνση IP που ζήτησε αυτό το μήνυμα ήταν ${ ip })."
#: src/core/MailProvider.js:114
msgid "Mail is not configured on the server"
msgstr "Το mail δεν έχει ρυθμιστεί στον διακομιστή"
#: src/core/MailProvider.js:122
msgid ""
"We already sent you a mail with instructions. Please wait before requesting "
"another mail."
msgstr ""
"Σας έχουμε ήδη στείλει ένα mail με οδηγίες. Περιμένετε πριν ζητήσετε άλλo "
"mail."
#: src/core/MailProvider.js:130
msgid "Couldn't find this mail in our database"
msgstr "Δεν ήταν δυνατή η εύρεση αυτού του μηνύματος στη βάση δεδομένων μας"